การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์

การขออนุญาตนำหรือสั่งยาเข้า ลพบุรี

การขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณ

การขออนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่ายยาเสพติดประเภท 3

การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ วัตถุออกฤทธิ์ 3 หรือ 4

การขอใบแทน ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตฯ

การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยาฯ

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว

การอนุญาตผลิตนําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.8)

การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา