รายการวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม 3M จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

สำนักเลขา

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา. (คุณผ่องพรรณ 15/03) ประชุมตรวจสอบเอกสารการเงิน รพ.ลำสนธิ จำนวน คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

11:00 น.

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

11.00 -12.00 น. กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ.(คุณ ชนบท 18/03) ประชุมทางไกล ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2562 จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน พัมนาคุรภาพฯ.(คุณคณิศร 7/03) ประชุมผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น