รายการวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ย. (คุณจิรสิน 12/03) ประชุมทีมหาแนวทางการจัดทำห้อง EOC. จำนวน 13 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

11:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

11.00 -12.00 น. กลุ่มงาน ต.(คุณธรรมศักดิ์ 12/03) Vidco conference เรื่อง สถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณวิจักขณ์ 11/03) ประชุมคณะกรรมการICT จำนวน 12 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ตึก 1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น